ไฟแสงสี ชุด A (งานทั่วไป)

ไฟแสงสี ชุด A (งานทั่วไป)

เป็นงานติดตั้งแบบเร็วแต่ให้แสงที่สวย โดยใช้ขาวินซ์แขวนไฟพาร์ LED 3 วัตต์ จำนวน 8 หลอด, และพาร์ 64 1000 วัตต์ จำนวน 4 หลอด และควบคุมด้วย บอร์ดไฟ DMX 1024 ใช้งานง่ายๅ ไม่เกะกะพื้นที่ เดินสายให้เรียบร้อยสวยงาม

ไฟแสงสี ชุด B (งานอีเว้นท์)

ไฟแสงสี ชุด B (งานอีเว้นท์)

เป็นงานติดตั้งโดยใช้ทรัสตัว I ยาว 4 เมตร บนหัวเสามีมูฟวิ่ง 2 ตัว, ไฟพาร์ LED 3 วัตต์ จำนวน 4 หลอด, และพาร์ 64 1000 วัตต์ จำนวน 2 หลอด และควบคุมด้วย บอร์ดไฟ DMX 1024 ใช้งานง่ายๅ ไม่เกะกะพื้นที่ เดินสายให้เรียบร้อยสวยงาม

เช่า Follow Spot 1200 W

เช่า Follow Spot 1200 W

เช่า Follow Spot 7R

เช่า Follow Spot 7R