เช่าเครื่องเสียงและเอฟเฟ็ค

เช่าลำโพงล้อลาก

เหมาะสำหรับงานเดินทรูป

เช่าเครื่องเสียง ชุด A

สำหรับงานเอ็มซี ประชาสัมพันธ์สินค้า

เช่าเครื่องเสียง ชุด B

สำหรับงานมิตติ้ง งานประชุม

เช่าเครื่องเสียง ชุด C

สำหรับงานอีเว้นท์ต่างๆ

บทความ เครื่องเสียง

เช่าระบบไฟ แสง-สี

 ผลงานที่ผ่านมา

Engine by