เช่าเครื่องเสียง

เช่าเครื่องเสียง

บริการให้เช่าเครื่องเสียง ด้วยอุปกรณ์คุณภาพพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์

เช่าไฟแสง-สี

เช่าไฟแสง-สี

ไฟพาร์ LED, มูพวิ่งเฮด, ไฟคัลเลอร์ซิตี้

เช่าเครื่องซีโอทู ถังซีโอทู

เช่าเครื่องซีโอทู ถังซีโอทู

ให้เช่าทั้งแบบแยกหัวหรือตัวเดียวกัน มีทั้งถัง 20 กก. และ 50 กก.